Διαιτητές

Ο κανονισμός

Βασική αρχή

Κάθε αγώνας διεξάγεται υπό τον έλεγχο των διαιτητών, τους οποίους αποτελούν ο διαιτητής με τους επόπτες γραμμών ή βοηθούς διαιτητές. Πρόσθετα άτομα, που ορίζονται από τους διοργανωτές του αγώνα, μπορεί να είναι ο αναπληρωματικός διαιτητής και/ή αναπληρωματικός βοηθός διαιτητής, ο τηλεοπτικό διαιτητής, ο χρονομετρητής, ο γιατρός του αγώνα, οι γιατροί των ομάδων, οι παίχτες που δε συμπεριλαμβάνονται στις αποστολές των ομάδων και οι συλλέκτες της μπάλας.

Οι βοηθοί διαιτητές και επόπτες γραμμών είναι υπεύθυνοι να υποδεικνύουν το πλάγιο (touch), το πλάγιο στο in-goal (touch in-goal) και την επιτυχία ή μη των εκτελέσεων των ελεύθερων λακτισμάτων. Ακόμα, οι βοηθοί διαιτητές προσφέρουν τη γνώμη τους όπως ορίζει ο διαιτητής, συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων των παραβάσεων.

Ορισμός του διαιτητή

1. Ο διαιτητής ορίζεται από το διοργανωτή του αγώνα. Αν κανένας διαιτητής δεν έχει οριστεί, οι δύο ομάδες συμφωνούν σε έναν διαιτητή. Αν δε μπορούν να συμφωνίσουν, η γηπεδούχος ομάδα ορίζει έναν διαιτητή.

2. Αν ο διαιτητής δε μπορεί να ολοκληρώσει έναν αγώνα, ο αντικαταστάτης του ορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του διοργανωτή του αγώνα. Αν ο διοργανωτής δε δώσει καμία οδηγία, ο διαιτητής ορίζει τον αντικαταστάτη του. Αν ο διαιτητής δεν κάνει κάτι τέτοιο, η γηπεδούχος ομάδα ορίζει τον αντικαταστάτη.

Καθήκοντα του διαιτητή πριν τον αγώνα

3. Ο διαιτητής διενεργεί το στρίψιμο του νομίσματος. Ένας από τους αρχηγούς γυρίζει το νόμισμα και ο άλλος επιλέγει πλευρά. Ο νικητής της διαδικασίας επιλέγει αν θα εκτελέσει η ομάδα του το εναρκτήριο λάκτισμα (kick-off) ή την πλευρά στην οποία θα ξεκινήσει. Αν ο νικητής επιλέξει πλευρά, οι αντίπαλοι πρέπει να εκτελέσουν το εναρκτήριο λάκτισμα και αντιστρόφως.

4. Οι διαιτητές πρέπει να επιθωρήσουν τον ιματισμό των παιχτών σύμφωνα με τον κανόνα 4.

Καθήκοντα του διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα